Băng tải di động bánh lốp

Được gắn để hỗ trợ với các bộ điều khiển thủy lực để gấp và mở băng tải khi vận chuyển.