Băng tải di động bánh xích

Được thiết kế để giảm thiểu chi phí vận hành và tối đa hóa khả năng dự trữ