Sàng quay TD620

Sàng quay được gắn với hai băng tải chạy bằng thủy lực để dễ dàng tách và dự trữ sản phẩm.