Thiết bị rửa Dernaseer ứng dụng công nghệ tách nước tiên tiến, giúp loại bỏ tạp chất, tách bùn, cặn bẩn, cát thành phẩm đáp ứng được những yêu cầu của bê tông và xây dựng.

Thiết bị phụ trợ

Cyclone

Thiết bị phụ trợ

Hệ thống rửa

Thiết bị phụ trợ

Sàng

Thiết bị phụ trợ

Sàng dạng guồng quay

Thiết bị phụ trợ

Sàng thùng